Makalecin - Güncel Blog Yazıları

Atatürk’ün Gençlerle İlgili Söylediği Sonsuza Kadar Yolumuzu Aydınlatacak Birbirinden Pahalı 16 Lafı

0 20

Atatürk'ün genç nesiller için söylediği kıymetli kelamlarını sizler için derledik. 

Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar sen daima bizimlesin! 

1. “Milletin bağrından saf bir kuşak yetişiyor. Bu ürünü ona bırakacağım ve gözüm gerimde kalmayacak!”

2. “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin üzere beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan ötürü çok mutlu ve mesudum. Buna nitekim sevinmekteyim. Ancak birlikte yaşadığımız sürece benim gayeme yürümenizi hepinizden istemek, tasdikli bir hakkım olarak tanınmalıdır.”

3. “Sizler, yeni Türkiye’nin geç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”

4. “Gençler! Hamasetimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

5. “Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler pratiğe geçtiği devir, Türk milleti yükselecektir.”

6. “Türkiye Cumhuriyetinin, mahsusen bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan evlatlarına hitap ediyorum: Garp senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Şayet bugün garp teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Evladı, o kabahat da senin değil, senden evvelkilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu muayyen. Ancak zekânı unut! .. Sürekli çalışkan ol…””

7. “Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin onur ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs inanç, sevinç, hareket günüdür.”

8. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

9. “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli, pahalı olduğunu düşünerek, ona nazaran çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

10. “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız taban hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.”

11. “Hayatta tam memnunluk ve esenlik ama gelecek kuşakların gururu, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir.”

12. “Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; hiç kimseyi aldatmayacaksın; memleket için hakiki mefkûre ne ise onu görecek, maksada yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır;…

…fakat sen buna mütehammil olacaksın; önüne nihayetsiz manialar yıkacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telakki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu maniaları aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin”

13. “Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi fikirlerinde güzelce kararlaştırılmalı, onları halk tarafından yeterlice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları lakin ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak noktada yetişkindir. “

14. “Asla kuşku yoktur ki cumhuriyetin gelecek evlâtları, bizden daha çok bolluğa ve rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır. “

15. “Bu memleketin gençliği, hakkımda pek büyük sevgi gösterdi. Bu kadar lâyık olduğumu bilmiyordum. Arkadaşlar! Bu memleketi ve bu milleti yüzyıllardan beri berbat edenler çoktan ölmüştür. Bütün gençlik, buna iman etmelidir. Bizim kanımız akmadıkça bunlar bir daha geri gelmeyecektir. “

16. “Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl karşı koyduğumuz ve daha akıllıcası milletin dilek ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Kaynak: Onedio

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.