Makalecin - Güncel Blog Yazıları

4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Başladı: Hangi İşletmeler Açık Olacak, Kimler Yasaktan Muaf Olacak?

0 7

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor. Yasak 19 Mayıs gecesine kadar sürecek.

Hangi işletmeler açık olacak?

Yasak kapsamında market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de örtük olacak.

Pazartesi ve Salı günü, saat 10 ile 16 arasında market, manav ve kasaplar açık olacak

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zarurî muhtaçlıklarının karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. 

Tıpkı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis halinde de satış yapabilecek.

Ramazan ayından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde yalnızca konutlara paket servis biçiminde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran stili iş mahalleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş mekanları açık olabilecek.

Hangi işyeri ve kurumların faaliyetlerine müsaade verilecek?

 • Kamu ve hususî sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

 • Mecburî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım meskenleri, rehabilitasyon merkezleri, 

 • Acil davet merkezleri, AFAD üniteleri, Vefa Toplumsal Destek üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.), 

 • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve bölge sonları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura prosedürü ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak),

 • Doğal gaz, elektrik, petrol kesiminde stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

 • İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

 • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

 • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

 • Bulunduğu tarafın İl/İlçe Hıfzıssıhha Şurası tarafından müsaade verilmesi koşulu ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen materyalleri ile bu gereçlerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, 

 • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

 • Oteller ve konaklama tarafları, 

 • Besin, aklık ve ilaç üzere kollara ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

 • Çalışanları inşaat alanında/maden yerinde bulunan şantiyede konaklayarak imalatı yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (İnşaat ve konaklama birebir şantiye meydanı içinde ise müsaade verilir, diğer bir noktadan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların gayrı bir bölgeye gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma meydanı yalnızca inşaat alanı/maden meydanları ile sınırlıdır)

 • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 

 • Daha evvelden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen vade içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus; mal, materyal, eser, araç-gereç üreten iş tarafları ve tesisler, (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla)

 • Zirai hedefli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, 

 • Kısıtlama vadesinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek, zirai ilaç, tohum, fide, gübre üzere ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler.

Kimler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak?

Genelgeye nazaran, sokağa çıkma yasağından muaf tutulan vatandaşlar ise şöyle:

 • Acil Davet Merkezleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da vazife ortamlar,

 • Cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye vazifelileri gibi) ile bir numara nokta yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

 • Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar, 

 • Eser ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

 • Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat meskenleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

 • Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

 • Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. dallarda faaliyet yürüten iş bölgelerinin yüksek noktalı maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında hizmetli olanlar,

 • Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin haber süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

 • Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

 • Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

 • 30 Mayıs tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme kümesi üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

 • İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının farz gereksinimini karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

 • Kısıtlama müddetince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış mahallerinin konutlara servis hizmetinde vazifeli olanlar ve 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav ve kasapların konutlara servis hizmetinde hizmetli olanlar,

 • Farz sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

 • Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu mekanlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar,

 • İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş mahallerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş bölgesi tabibi gibi),

 • Veteriner tabipler,

 • Ziraî üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler,

 • Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları, 

 • İş mahallerinin örtük olduğu saatlerde/günlerde daima olarak iş mahallerini bekleyenler,

 • Belediyelerin toplu taşıma, arilik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak işçi,

 • Tedarik zincirinin aksamaması maksadıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18 Mayıs 2020 Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri 07.00-10.00 saatleri arasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ile 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, gereç ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında hizmetli olanlar (Bu husus kapsamında hiçbir formda mal, gereç ve eser satışı yapılamaz.)

 • Madencilik, inşaat ve öbür büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

 • 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme aralığıyla hudutlu olmak, içtimaî aralık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri

 • Duruşma kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kuralı ile)

Seyahat müsaade evrakları, sokağa çıkma kısıtlaması müddetince makbul olacak

Seyahat müsaade evrakları sokağa çıkma kısıtlaması müddetince muteber olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu nizamının tesisi için vazifeli olan kamu hizmetlilerinin kent içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli önlemler alınacak. Ekmek dağıtımının nizamlı olması maksadıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, lokal idare, emniyet ve jandarma temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulacak bir encümen tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş mahallerinin sorumlu oldukları dağıtım nahiyeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım kesimi için hizmet yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu biçimde yapılacak planlama dışında yalnızca Vefa Toplumsal Destek Üniteleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Onedio

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.